040 77 31 31

HannaH

Vodstvo društva

Poleg vseh pridnih in marljivih trenerjev so za obstoj in funkcioniranje športnega društva zaslužni tudi:

Najlepša zahvala pa gre tudi Vesni Lapuh, Nuši Skutnik in Urbanu Džindžinoviču za vso pomoč in prijaznost.